ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ 2016-2017

Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (International Football Association BoardIFAB) είναι ο οργανισμός ο οποίος καθορίζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού.Αυτό προχώρησε στην έκδοση των κανόνων του παιχνιδιού για την περίοδο 2016-2017 καθώς και στις τροποποιήσεις αυτών.

Οι εκδόσεις είναι στην Αγγλική γλώσσα και θα γίνει η μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα από το αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ.

Οι τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού όπως θα δείτε παρακάτω είναι αρκετές και η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από το Εuro 2016.

Laws.of.the.Game.2016.2017_Neutral

IFAB_laws_of_the_game_changes

kolina